СПК Борисова предлага счетоводни, данъчни и правни консултантски услуги - Потърсете ни тук!

Счетоводни услуги - цени

За фирми, нерегистрирани по ЗДДС

Документи на месец (брой)

Икономическа дейност

Услуги

Търговия

Производство

до 50 документа

100.00 лв

125.00 лв

165.00 лв

над 100 документа

по договаряне

по договаряне

по договаряне


Фирми, регистрирани по ЗДДС

Документи на месец (брой)

Икономическа дейност

Услуги

Търговия

Производство

до 50 документа

150.00 лв

200.00 лв

300.00 лв

над 100 документа

по договаряне

по договаряне

по договаряне

*ЗАБЕЛЕЖКА:

1. Цените за Регистрирани и Нерегистрирани клиенти включват и обработка на ТРЗ до пет човека на месец. При по-голям брой на персонала се добавят сумите, посочени в таблица „ЦЕНИ НА ДРУГИ/ДОПЪЛНИТЕЛНИ УСЛУГИ“.
2. “Документ” е една счетоводна операция (проста или сложна) документираща стопанска операция. Това може да е фактура, банково извлечение, приходен или разходен касов ордер или друг документ!

Регистрирани в системата Интрастат заплащат допълнителна такса.  

3. Допълнителни такси: Годишно счетоводно и данъчно приключване, съставяне и подаване на годишна данъчна декларация, съставяне на Годишен финансов отчет - едномесечно възнаграждение;
4. " Марас Ва " си запазва правото да сключва договори на различни от горепосочените цени;
5. Всички цени са в български левове;
6. Посочените тук цени са примерни на база стандартния пакет услуги, предлагани с договора за абонаментно счетоводно обслужване. В зависимост от конкретните нужди на клиента, цената може да варира и всеки отделен случай се договаря индивидуално.

7. Всички цени са без включен ДДС

 

Read more...
Subscribe to this RSS feed