СПК Борисова предлага счетоводни, данъчни и правни консултантски услуги - Потърсете ни тук!

Бизнес консултантски услуги

Бизнес консултантски услуги Бизнес консултантски услуги

- консултации относно счетоводното, данъчното, социално-осигурително и трудово-правното законодателство.

- изготвяне на кредитна обстановка и съдействие при кандидатстване за отпускане на кредити пред банкови институции.

- консултации за оптимизиране на управленската структура, данъчната политика и др.

- финансово-счетоводен анализ на стопанската дейност.