СПК Борисова предлага счетоводни, данъчни и правни консултантски услуги - Потърсете ни тук!

  • Категория: Правни услуги

Сфери на правна помощ

Облигационно и Вещно право

Търговско право

Право на интелектуална собственост

Процесуално представителство

Административно и административно-наказателно право

Трудово и осигурително право

Семейно и наследствено право

Данъчно право

Обществени поръчки

Абонаментни услуги:

Отношенията с клиентите си регламентираме в договор за правно обслужване, съобразен с нуждите на всеки клиент в зависимост от спецификата на неговата дейност и възможности като обичайно прилагаме 3 варианта на работа:

  • Рамков договор с преференциални цени за консултации при определена часова ставка

  • Договор за адвокатско обслужване с твърд абонамент, включващ определен брой часове на месец, които се покриват от абонаментната сума и часова ставка при надвишаване на лимита

  • Абонаментен договор за месечно адвокатско обслужване без ограничение в часовите ставки.

И трите вида договори не включват процесуалното представителство /защитата на клиента пред съд/ поради задължителната за нас Наредба за минималните адвокатски възнаграждения, приета от Висшия адвокатски съвет.