СПК Борисова предлага счетоводни, данъчни и правни консултантски услуги - Потърсете ни тук!

Счетоводни услуги - цени

За фирми, нерегистрирани по ЗДДС

Документи на месец (брой)

Икономическа дейност

Услуги

Търговия

Производство

до 50 документа

100.00 лв

125.00 лв

165.00 лв

над 100 документа

по договаряне

по договаряне

по договаряне


Фирми, регистрирани по ЗДДС

Документи на месец (брой)

Икономическа дейност

Услуги

Търговия

Производство

до 50 документа

150.00 лв

200.00 лв

300.00 лв

над 100 документа

по договаряне

по договаряне

по договаряне

*ЗАБЕЛЕЖКА:

1. Цените за Регистрирани и Нерегистрирани клиенти включват и обработка на ТРЗ до пет човека на месец. При по-голям брой на персонала се добавят сумите, посочени в таблица „ЦЕНИ НА ДРУГИ/ДОПЪЛНИТЕЛНИ УСЛУГИ“.
2. “Документ” е една счетоводна операция (проста или сложна) документираща стопанска операция. Това може да е фактура, банково извлечение, приходен или разходен касов ордер или друг документ!

Регистрирани в системата Интрастат заплащат допълнителна такса.  

3. Допълнителни такси: Годишно счетоводно и данъчно приключване, съставяне и подаване на годишна данъчна декларация, съставяне на Годишен финансов отчет - едномесечно възнаграждение;
4. " Марас Ва " си запазва правото да сключва договори на различни от горепосочените цени;
5. Всички цени са в български левове;
6. Посочените тук цени са примерни на база стандартния пакет услуги, предлагани с договора за абонаментно счетоводно обслужване. В зависимост от конкретните нужди на клиента, цената може да варира и всеки отделен случай се договаря индивидуално.

7. Всички цени са без включен ДДС

 

ЦЕНИ НА ДРУГИ/ДОПЪЛНИТЕЛНИ УСЛУГИ

Вид услуга

Цени

ТРЗ от 6 до 30 човека

По 10 лева/човек

ТРЗ над 31 човека

По договаряне

Междинни счетоводни отчети като БАЛАНС, ОПР и ОПП

30% от едно месечно възнаграждение

Публикуване на Годишен финансов отчет в Търговски регистър

50 лева с електронен подпис

Интернет банкиране – заплати, осигуровки, данъци, търговски плащания

по договаряне

Изготвяне на отчети към НСИ (извън годишното деклариране)

20 лева, за всяко деклариране (обикновенно е месечно или тримесечно)

Деклариране по Интрастат

по договаряне

Осчетоводяване на складово стопанство

по договаряне


*ЗАБЕЛЕЖКА:

1. Всички цени са без включен ДДС!
2. Окончателна цена за предлаганите услуги се определя след запознаване с дейността и документацията на фирмата клиент и се вписва в договора! Всички посочени на този сайт цени са ориентировъчни и е възможно да е допусната грешка. За крайната цена – моля свържете се с нас.


Месечна абонаментна обработка само на заплати

БРОЙ ПЕРСОНАЛ

ЦЕНА

до 5 души

50 лв.

от 6 до 10 души

100 лв.

Над 10 души

100 лв.+ по 5 лв. на брой персонал

 

ЦЕНИ САМО ЗА ГОДИШНО СЧЕТОВОДНО ПРИКЛЮЧВАНЕ ЗА ФИРМИ БЕЗ СЧЕТОВОДЕН АБОНАМЕНТ (еднократна услуга)

1. Фирми и ЕТ с до 20 документа

100.00

2. Фирми и ЕТ с до 50 док.

150.00

3.фирми и ет с до 100 док.

300.00

физически лица

30.00

 

*Забележки:
1. В цената е включена обработката(осчетоводяване) на документите, годишно счетоводно приключване, изготвяне на годишен финансов отчет, годишна данъчна декларация и отчет за НСИ. За физическите лица в цената е включено само изготвяне на годишна данъчна декларация.
2. Цените са в лева без ДДС

Всички цени са ориентировъчни!
Конкретните цени на счетоводните услуги се договарят поотделно с всеки клиент според характера на фирмената дейност и документооборота.