СПК Борисова предлага счетоводни, данъчни и правни консултантски услуги - Потърсете ни тук!

  • Категория: Правни услуги

ПРАВНИ УСЛУГИ

ПРАВНИ УСЛУГИ И ПРИНЦИПИ НА РАБОТА С КЛИЕНТИ

Както повечето адвокатски дружества и кантори, ние предлагаме всички възможности за работа с клиенти: индивидуални консултации, абонаментно обслужване, работа в по-големи екипи за конкретни значими сделки или дела и други. Водещо начало е интересът на клиента и защитата на неговите права по всички предвидени способи в закона при максимална коректност, без влизане в сътрудничество с конкуренти и при спазване на търговската, финансова и служебна тайна на клиентите, за което даваме пълна гаранция. 

ДОГОВОР ЗА ПРАВНО ОБСЛУЖВАНЕ

Отношенията с клиентите си регламентираме в договор за правно обслужване, съобразен с нуждите на всеки клиент в зависимост от спецификата на неговата дейност и възможности като обичайно прилагаме 3 варианта на работа:

  • Рамков договор с преференциални цени за консултации при определена часова ставка

  • Договор за адвокатско обслужване с твърд абонамент, включващ определен брой часове на месец, които се покриват от абонаментната сума и часова ставка при надвишаване на лимита

  • Абонаментен договор за месечно адвокатско обслужване без ограничение в часовите ставки.

И трите вида договори не включват процесуалното представителство /защитата на клиента пред съд/ поради задължителната за нас Наредба за минималните адвокатски възнаграждения, приета от Висшия адвокатски съвет.