СПК Борисова предлага счетоводни, данъчни и правни консултантски услуги - Потърсете ни тук!

Счетоводни услуги

 • Абонаментно счетоводно обслужване
 • Обработка на счетоводните документи – проверка, класиране, съхраняване и архивиране на счетоводната информация на хартиен и електронен носител;
 • Текущо и навременно осчетоводяване на счетоводните документи
 • Консултиране относно правилното съставяне на счетоводни документи;
 • Поддържане на регистри съобразно нуждите на ръководството;
 • Съставяне на счетоводен и данъчен амортизационен план и изчисляване на амортизации свързани с дълготрайни материални и нематериални активи;
 •  Отчитане на материалните запаси;
 •  Следене на разчети с доставчици, клиенти и други контрагенти;
 •  Изготвяне и подаване на всички необходими декларации, свързани със финансово- счетоводната дейност на фирмата;
 •  Годишно счетоводно приключване:

      - Изготвяне и публикуване на финансови отчети;

      - Съставяне и подаване на годишна данъчна декларация;

      - Съдействие за независим одит(при необходимост);

      - Съставяне и подаване на всички необходими годишни декларации, справки и други към държавните институции.

 •  Извършване на допълнителни счетоводни услуги, по желание на клиента.
 • Изготвяне и подаване на VIES декларации;
 • Изготвяне и подаване на Интрастат декларации;
 • Изготвяне на платежни нареждания за данъчните и осигурителни задължения на фирмата;
 • Подготовка на данъчни справки и уведомления;
 • Представителство пред органите на НАП и НОИ;

Поради разнообразните потребности на фирмите, тук сме изброили основните счетоводни услуги, които предлагаме. Ако все пак Вие имате нужда от нещо по-специфично, не се колебайте да се свържете с нас и да ни попитате!


Други услуги:

Curabitur ultrices commodo magna, ac semper risus molestie vestibulum. Aenean commodo nibh non dui adipiscing rhoncus. Aliquam ullamcorper posuere turpis, in feugiat risus posuere vel. Ut velit urna, auctor at aliquam sit amet, rutrum vitae diam. Maecenas elementum lacus tincidunt neque luctus rhoncus a nec eros. Donec fermentum magna non eros lacinia mollis. Maecenas et dolor vel felis hendrerit laoreet.

Duis velit neque, rutrum ac suscipit id; vehicula vel nibh! Nulla eget quam eget dui hendrerit molestie ut quis turpis. Aliquam non sem eget nisi adipiscing eleifend sed non libero. Integer ac felis ut odio venenatis condimentum bibendum non eros. Vivamus eu laoreet diam. Duis cursus.