СПК Борисова предлага счетоводни, данъчни и правни консултантски услуги - Потърсете ни тук!

  • Написана от Уеб редактор
  • Категория: Правни услуги

Сфери на правна помощ

Облигационно и Вещно право

Търговско право

Право на интелектуална собственост

Процесуално представителство

Административно и административно-наказателно право

Трудово и осигурително право

Семейно и наследствено право

Данъчно право

Обществени поръчки

Прочети още

  • Написана от Уеб редактор
  • Категория: Правни услуги

ПРАВНИ УСЛУГИ

ПРАВНИ УСЛУГИ И ПРИНЦИПИ НА РАБОТА С КЛИЕНТИ

Както повечето адвокатски дружества и кантори, ние предлагаме всички възможности за работа с клиенти: индивидуални консултации, абонаментно обслужване, работа в по-големи екипи за конкретни значими сделки или дела и други. Водещо начало е интересът на клиента и защитата на неговите права по всички предвидени способи в закона при максимална коректност, без влизане в сътрудничество с конкуренти и при спазване на търговската, финансова и служебна тайна на клиентите, за което даваме пълна гаранция. 

Прочети още